aa1

Qaabnax: qr.dd  Isrogrogga:  

ld baa.

aa2

Qaabnax: mu.dhm.y  Isrogrogga:  

1. ld Aad. 2. ld aydin.

aa3

Qaabnax: e.d  Isrogrogga:  

Cod lagu muujiyo xanuunka.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg