aabiweyrax

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

Sabab la’aan cid dagaal ku
qaadid, weyrax kulul.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg