ba'sanaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld ba'sanaan.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ba'sanaansho

baabba'sanaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld baabba'sanaan. baabba'sanaan

ba'sanaan [m.f.dh]
eeg ba'san. ld ba'sanaansho.

ba'sanaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld ba'sanaan.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg