da’fur1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Ratigu marka u qooqbaxo. 2. ld da’furid. Ka baabi’idda qooqu ka baaba’o awr.

da’fur2

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-ray, -rtay) 

Qooq ka bi’id (awr).


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg