ebtilee
(Fal Gudbe2 | Verb Transitive2) (-leeyay, -leysay)

ld ibtilee. ibtilee

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ebtilee

ibtilee [Fal Gudbe2 | Verb Transitive2] (-leeyay, -leysay)
Dhibaato daran cid gaarsiin. ld ebtilee. ebtilee

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg