ebyan1

Qaabnax: f.mg4  Isrogrogga: (-naa, -nayd) 

Wax la dhammaystiray noqosho. ld ebyoon¹.

ebyan2

Qaabnax: f.mg4  Isrogrogga: (-naa, -nayd) 

Wax la dhammaystiray ahaansho. ld ebyoon².


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg