faa'ideysasho
(m.dh)

ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'ideysasho

faa'ideysasho [m.dh]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'iideysasho [m.dh]
eeg faa'iideyso. ld faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys faa'iideyso, faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys

ay [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1]
(aayay, ayday) U a.: wax hore loo sameeyey waqti dambe ka faa'ideysasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg