faa'ideysi
(m.l)

ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'ideysi

faa'ideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'iideysasho [m.dh]
eeg faa'iideyso. ld faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys faa'iideyso, faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg