faa'idid
(m.dh)

ld faa'iidid. faa'iidid

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'idid

faa'idid [m.dh]
ld faa'iidid. faa'iidid

faa'iidid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg faa'iid. ld faa'idid. faa'iid, faa'idid

macaash [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-shay, -shtay)
Ka m.: macaash ka helid; faa'idid.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg