faa'iid
(Fal Gudbe1 | Verb Transitive1) (-day, -dday)

Munaafacaad dheeraad ah oo wax loo hawl galay ka helid. ld faa'id. faa'id

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iid

aakib [m.l]
1. Ka aa. ah: faa'iidada laga rajeynayo fal lagu dhaqaaqi doono. Tus. “Samaynta Warshadda Saabuunta waxa ka aa. ah in ay joogsato tii dibadda ka imaneysay oo lacagta adagi ku baxaysay”. 2. Ka aa. ah: mudnaanta uu wax, wax kale ka leeyahay. Tus. “Tiro badan waxaa ka aa. ah tayo”.

faa'id [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-day, -dday)
ld faa'iid. faa'iid

faa'idaddoon [Magac Lab Khabar | Noun Masculine Predicate]
ld faa'iidaddoon. faa'iidaddoon

faa'idee [Fal Magudbe2 | Verb Intransitive2] (-deeyay, -deysay)
ld faa'iidee. faa'iidee

faa'ideyn [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
ld faa'iideyn. faa'iideyn

faa'ideysad [m.l]
ld faa'iidaysasho. faa'iidaysasho

faa'ideysasho [m.dh]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'ideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'ideyso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-stay, -satay)
ld faa'iideyso. faa'iideyso

faa'idid [m.dh]
ld faa'iidid. faa'iidid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg