faa'iideysad
(m.l)

ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iideysad

faa'iideysad [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg