faa'iideysasho
(m.dh)

eeg faa'iideyso. ld faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys faa'iideyso, faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iideysasho

faa'ideysasho [m.dh]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'ideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'iideysad [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'iideysasho [m.dh]
eeg faa'iideyso. ld faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys faa'iideyso, faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys

faa'iideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

ceshiimeyso [Fal Gudbe3 | Verb Transitive3] (-stay, -satay)
Wax dad ka dhexeeya si gaar ah uga faa'iideysasho. ld ceshiineyso, cishiimeyso, cishiineyso.

dhiigmiiro [Fal Gudbe3 | Verb Transitive3] (-rtay, -ratay)
1. Nafley dhiig ka shubasho. 2. Cid si xaqdarro ah ku jirto xooggiisa uga faa'iideysasho.

manaafacaad [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-day, -dday)
Ku m.: wax ka faa'iideysasho.

taranso [Fal Gudbe3 | Verb Transitive3] (-saday, -satay)
Wax faa'iideysasho ama badsasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg