faa'iideysi
(m.l)

ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iideysi

faa'iideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

dibuquudsi [m.l]
Isticmalka iyo ka faa'iideysiga qayb ka mid ah maxsuulka qalab amar-dooriye ah si caynaanka loogu hayo kartida waxqabadkiisa. Waxa ay saamaysaa jabaq-kordhiyeyaalka.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg