faa'iido
(m.dh) (-ooyin, m.l)

1. Munaafacaad dheeraad ah oo wax loo hawl galay laga helo. 2. Badeeca marka la gado, inta raasumaalkii hore ku kororta. ld faa'ido, feydo¹. faa'ido, feydo

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iido

faa'ido [m.dh] (-ooyin, m.l)
ld faa'iido. faa'iido

faa'iidaddoon [Magac Lab Khabar | Noun Masculine Predicate]
F. ah: qof u halgamaya inuu faa'iid0 helo. ld faa'idaddoon, faa'iidoddoon. faa'idaddoon, faa'iidoddoon

faa'iidee [Fal Magudbe2 | Verb Intransitive2] (-deeyay, -deysay)
U f.: cid faa'iido u tarid. ld faa'idee. faa'idee

faa'iido [m.dh] (-ooyin, m.l)
1. Munaafacaad dheeraad ah oo wax loo hawl galay laga helo. 2. Badeeca marka la gado, inta raasumaalkii hore ku kororta. ld faa'ido, feydo¹. faa'ido, feydo

faa'iidoddoon [Magac Lab Khabar | Noun Masculine Predicate]
ld faa'iidaddoon. faa'iidaddoon

tacab [Fal Gudbe/Magudbe1 | Verb Transitive/Intransitive1] (-cbay, -cabtay; -cbi)
1. (f.g) Beer dalag ka soo saarid. 2. (f.g) Hawl faa'iido ka helid. 3. (f.mg) Ku t.: qof maalgelin si noloshiisa loo hagaajiyo. ld tabac².

anfac [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-cay, -cday; -fici)
Cid faa'iido u yeelasho (wax).

danseeji [Fal Gudbe2 | Verb Transitive2] (-iyay, -isay)
Qof, waqtiga uga lumin waxaan faa'iido u lahayn.

darbee [Fal Gudbe2 | Verb Transitive2] (-beeyay, -baysay)
1. Kubbad si xoog leh u laadid. 2. Khayaano faa'iido weyn ku helid.

darbo [m.dh] (-ooyin, m.l)
1. Si xoog ah uu kubbad lugta loogu laado. 2. Khayaano faa'iido weyn lagu helo. ld darbad (3).

faa'iid
[Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-day, -dday)
Munaafacaad dheeraad ah oo wax loo hawl galay ka helid. ld faa'id.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg