gaabi1

Qaabnax: m.dh  Isrogrogga:  

Qiyaas dheerer oo intii laga rabay
ka gaaban.

gaabi2

Qaabnax: f.g/mg2  Isrogrogga: (-iyay, -isay) 

1. (f.g) Wax dheeraa wax ka dhimid. 2. (f.mg) Aayar u socosho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg