hirqad
(m.l)

ld hirqasho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh hirqad

harqasho [m.f.dh]
eeg harqo. ld harqad (3), hirqad, hirqasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg