ibaguryeysnaan
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg ibaguryeysan. ld ibaguryeysnaansho. ibaguryeysnaansho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ibaguryeysnaan

ibaguryeysnaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld ibaguryeysnaan. ibaguryeysnaan

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg