kaa1

Qaabnax: mu.ti.l  Isrogrogga: (kuwaas, w) 

ld kaas(1)

kaa2

Qaabnax: mu.dhm.ly  Isrogrogga:  

Magacuyaal layeele oo tilmaamaya qofka labaad ee kelida ah. Tus. “Cali wargeyska ayuu iiga kaa qaatay”.

kaa3

Qaabnax: dk.lh.l  Isrogrogga: (-kaa) 

ld kaaga(2).

kaa4

Qaabnax: dk.ti.l  Isrogrogga: (-kaa) 

ld kaas(2).


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg