kaadi

Qaabnax: f.mg2  Isrogrogga: (-iyay, -isay) 

U k.: hawl, arrin iwm oo la fulin lahaa in yar dib u dhigid.

kaadi1

Qaabnax: m.dh  Isrogrogga:  

Dareere kelyuhu dhiigga ka soo
miiraan oo isugu soo urura kaadihaysta kana
soo gudba dhuunta kaadimareenka.

kaadi2

Qaabnax: m.dh  Isrogrogga:  

(baay.) Dareere biyo ah oo ay
sameeyaan organnada qashinsaarka ee
xayawaanku, si ay ugu saaraan qashinka ka
soo hadha dheefsashada. Xayawaanka sare,
kaadida waxa soo saara kelyaha, waxa lagu
keydiyaa kaadi haysta, waxaana laga
qashinsaaraa kaadimareenka ama koloykaha.
Marka laga reebo biyaha, waxyaabaha ugu
muhiimsan ee ay kaadidu ka koobantahay
waxa ka mid ah: maxsuulka dheefsashada
naytroojiin oo ah yuuriyo, amuuniya, asiidha
yuurik iyo kiritaniin iyo ayoonno aan
orgaanik ahayn.

kaadi3

Qaabnax: f.mg1/2  Isrogrogga: (-iyay, -iday/-isay; -iyi) 

Kaadi sii deyn.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 kaadin  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg