kaadshid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg Kaadish kaadish

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaadshid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg