kaaftoomid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg kaaftoon².

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaaftoomid ↴

furso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-saday, -satay)
Ka f.: Wax ka kaaftoomid.

maaran [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-rmay, -rantay; -rmi)
Ka m.: wax ka kaaftoomid.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg