kaamilnaan
(m.f.dh)

eeg kaamilan². ld kaamilnaansho, kammilnaan, kammil-naansho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaamilnaan ↴

kaamilnaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld kaamilnaan.

kammilnaan [m.dh]
ld kaamilnaan.

kammilnaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld kaamilnaan.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg