kaankaansasho
(m.f.dh)

eeg kaankaanso. ld kaankaansi.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaankaansasho

kaankaansi [m.l]
ld kaankaansasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg