kaankaansi
(m.l)

ld kaankaansasho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh kaankaansi

kaankaansasho [m.f.dh]
eeg kaankaanso. ld kaankaansi.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg