laaban1

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-bmay, -bantay; -bmi) 

Wax aan fidsanayn noqosho.

laaban2

Qaabnax: f.mg4  Isrogrogga: (-bnaa, -bnayd) 

1. Wax aan kala baxsanayn ahaansho. 2. Wax aan weli la samayn ahaansho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg