ma1

Qaabnax: qr.diid  Isrogrogga:  

Qurub tilmaamaya in weerta falkeeda uu yahay fal diidmo. Tus. “Cali ma imaanayo”.

ma2

Qaabnax: qr.we  Isrogrogga:  

1. Qurub tilmaama in ay su’aali
saaran tahay ereyga uu weheliyo. Tus. “Cali ma yimid?”, “Ma Cali baa yimid?”, “Ma waxaa yimid Cali?”, “Ma waad imaanaysaa?”.
2. Qurub tilmaama in ay su’aali saarantahay erayga uu ku nudanyahay. Tus. “Goorma?”, “Inma?”, “Idinma?”, “Kuwama?”. 3. Qurub ka muuqda su’aal ee qof lagu dhiirigelinayo in uu fal sameeyo. Tus. “Maad iska celisid
qofkaa?”.

ma3

Qaabnax: x.i  Isrogrogga: Mase: ama 

ld mise.

ma4

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Meel. 2. (qr.we) Mehee?: meeshee?.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 daafad-xagleed  

 armaa  

 mooy  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg