ta’wiil1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Fasirashada uu qofi fasirta wax, isagoo ku saleynaya xaqiiq jirta. 2. ld ta’wiilid.

ta’wiil2

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-iilay, -iishay) 

Wax iyadoo xaqiiqooyin jira lagu saleynayo maskax ahaan u fasirasho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg