ta'wiilid
(m.f.dh)

eeg ta'wiil². ld ta'wiil¹ (2).

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ta'wiilid

ta'wiil [m.l]
1. Fasirashada uu qofi fasirta wax, isagoo ku saleynaya xaqiiq jirta. 2. ld ta'wiilid.

ta'wiilid [m.f.dh]
eeg ta'wiil². ld ta'wiil¹ (2).

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg