ta'wiilo
(Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3) (-iishay, -iilatay)

Wax fasirasho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ta'wiilo

ta'wiilasho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
eeg ta'wiilo.

ta'wiilo [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-iishay, -iilatay)
Wax fasirasho.

ta'wiil
[m.l]
1. Fasirashada uu qofi fasirta wax, isagoo ku saleynaya xaqiiq jirta. 2. ld ta'wiilid.

ta'wiil
[Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-iilay, -iishay)
Wax iyadoo xaqiiqooyin jira lagu saleynayo maskax ahaan u fasirasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg