taa'ibid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg taa'ib.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh taa'ibid

taa'ibid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg taa'ib.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg