taabac1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

ld taabicid.

taabac2

Qaabnax: f.g1  Isrogrogga: (-cay, -cday; -bici) 

1. Cid raacid.
2. Socod dheereyn ku jirto socosho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg