u1

Qaabnax: m.dh  Isrogrogga:  

(u’) Xarafka labaatanaad ee alifba’da af
soomaaliga, waana shaqal.

u2

Qaabnax: (nax.)  Isrogrogga:  

u²: Qurub lagu isticmaalo falka bidixdiisa: a) qurub la xiriira jiho la aado. Tus. “Halkaa u orod!”; b) qurub la xiriira qofka loo aado. Tus. “Cali baan u tagay”; c)qurub la xiriira qof ama shay daraaddiis wax loo sameeyo. Tus. “Naagta aqal u dhis!”; d)qurub la xiriira habka ama sababta wax loo sameeyo. Tus. “Si wanaagsan u samee!”,“Maxaad u soo iibsatay?”; e) ugu: qurubyo lagu cabbiro kalasarraynta. Tus. “Wiilasha asaga ayaa ugu wanaagsan”.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 xagli  

 adeegso  

 cuntan  

 dhawr  

 eexi  

 falaxgooddi  

 giir  

 indhakuul  

 qabaal  

 taraar  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg