ubxoobid
(m.dh)

ld ubaxoobid. ubaxoobid

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ubxoobid

ubaxoobid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ubaxow. ld ubxoobid. ubxoobid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg