xaajeyso

Qaabnax: f.mg3  Isrogrogga: (-stay, -satay) 

1. La x.: cid arrin kala doodid. 2. Dan dhammaysasho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg