yaa1

Qaabnax: mu.we  Isrogrogga:  

Kuma ayaa?, tuma ayaa?

yaa2

Qaabnax: e.we  Isrogrogga:  

Maxaad tiri? Ku soo celi!

yaa3

Qaabnax: qr.dd  Isrogrogga:  

ld baa.

yaa4

Qaabnax: qr.  Isrogrogga:  

Yaan: markii qurubka diidmada ‘aan
2’ lagu lifaaqo amar diidmo ayuu muujiyaa. Tus. “Yaanu keenin”.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 basho  

 bisad  

 mukulaal  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg