Ereyga Maanta: dhac

yurayn  eeg yuree.

yuree  Dugaag wax ka celin.

yurqudle  Waqti gaajo aad u darani jirto oo cuntadu yar tahay.

yuruuruc  Koox ubad ah oo yaryar; carruur; gurbood.

yusur  1. Madow oo dhalaalaya (midab dad). 2. Geed laftiisa madow laga sameeyo miraha tusbaxa.

yutucsasho  eeg yutucso.

yutucso  Wax ama arrin qabsasho.

yuub1  Wiilasha la gudo cadka laga gooynaayo; buuryo; beejo.

yuub2  1. Wax soo tagid. 2. Wax istaajin. ld yuuc².

yuuban  1. Wax soo taagan ahaansho. 2. Wax taagan ahaansho.

yuubid  yuuc². ld yuucid.

yuubnaan  eeg yuuban. ld yuubnaan-sho, yuucnaan, yuucnaansho.

yuubnaansho  ld yuubnaan.

yuuc1  Yaaw laba loo dhigay middood.

yuuc2  ld yuub².

yuucan  ld yuuban.

yuucid  ld yuubid.

yuucnaan  ld yuubnaan.

yuucnaansho  ld yuubnaan.

yuuq  Cid wax ku taagid.

yuuqan  Wax la yuuqay ahaansho.

yuuqid  eeg yuuq.

yuuqnaan  eeg yuuqan. ld yuuqnaan-sho.

yuuqnaansho  ld yuuqnaan.

yuur  Duubidda qof sarta wejiga duubo marka uu wax diiddanyahay

yuuriya  (kiim.) Adke cad oo wiriqaysan oo ku milma biyaha CO(NH2), yuuriya waa maxsuulka naytaroojiineed ee ugu dambeeya qashinsaarka naasleyda.

yuurur1  1. Fadhi; yoxoob; kuudud. 2. ld yuururid.

yuurur2  Muddo badan hawl la’aan meel fadhiyid; yoxoobid; kuududid.

yuururid  eeg yuurur². ld yuurur¹ (2).

yuxuud  Y. ah: qof aad gabow u ah.


page : 1582 of 1582
<< < 1577 1578 1579 1580 1581 1582