aa'id
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg aa'. aa'

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aa'id

aa'id [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg aa'. aa'

faa'id [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-day, -dday)
ld faa'iid. faa'iid

faa'idaddoon [Magac Lab Khabar | Noun Masculine Predicate]
ld faa'iidaddoon. faa'iidaddoon

faa'idee [Fal Magudbe2 | Verb Intransitive2] (-deeyay, -deysay)
ld faa'iidee. faa'iidee

faa'ideyn [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
ld faa'iideyn. faa'iideyn

faa'ideysad [m.l]
ld faa'iidaysasho. faa'iidaysasho

faa'ideysasho [m.dh]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'ideysi [m.l]
ld faa'iideysasho. faa'iideysasho

faa'ideyso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-stay, -satay)
ld faa'iideyso. faa'iideyso

faa'idid [m.dh]
ld faa'iidid. faa'iidid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg