maneysi
(m.l)

ld maneysasho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh maneysi

maneysasho [m.f.dh]
eeg maneyso. ld maneysad, maneysi.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg