yoolaalid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg yoolaal.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yoolaalid

yoolaal [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-aalay, -aashay)
Si macno la'aan ah meel u istaagid.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg