yoolyool
(m.l)

1. Cayaaro dhawr ah oo ay dhallinyaradu dheelaan habeenkii ama maa-lintii waqtigana ku gaabsadaan, waxaana ka mid ah ciyaar labo goobood (yool) leh oo isaseemid (istaabasho) iyo orod ku badan. 2. ld yoolyoolid.

yoolyool
(Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1) (-oolay, -ooshay)

Xoolo ama dad wax xasillooni darro ka muuqato no-qosho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yoolyool

yoolyoolid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yoolyool². ld yoolyool¹ (2).

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg