yoomid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg yoon². ld yulqamid.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yoomid

ebyoomid [m.dh]
ld ebyamid. ebyamid

yulqamid [m.dh]
ld yoomid.

baaryoomid [m.f.dh]
eeg baaryoon.

geeryoomid [m.dh]
ld geeryoo.

gooryoomid [m.f.dh]
eeg gooryoon².

qooryoomid [m.f.dh]
eeg qooryoon².

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg