yuubnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld yuubnaan.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yuubnaansho

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg