Site icon Qaamuus

Qaab Dhismeedka Qaamuuska

Ereyada la isku gaabiyay

Tusaale: m.f.dh = magac fal dheddig [noun verb feminine]
m.l/dh = magac lab/dheddig ah [noun masculine/feminine]

Ereyga Soomaali English
a Amar imperative
ac aan cayinnayn indefinite
baay. Baayoloji biology
bot. Botani botany
bul. Bulsho society
c.af cilmig-afeed linguistics
c.beer cilmi beereed agriculture
c.cimi cilmiga cimilada meteorology
c.fal cilmi-falag astronomy
c.naf cilimi-nafsi psychology
c.nafl cilmiga-naflayd zoology
ca Cayiman definite
daaw. Daawo medicine
dd Diirad focus
dh Dheddig feminine
dhaq Dhaqaale economics
dhm Dhimman clitic
dii. Diinta religion
diid Diidmo negation
dk Dibkabe suffix
e Erey word
eb Ebyoon indipendent
e.d erey dareen exclamation
etno. Etnoloji ethnology
f Fal verb
fals. Falsafad philosophy
fiis. Fiisikis physics
fk Falkaab adverb
g Gudbe transitive
h Horyaale preposition
isrog Isrogrog conjugation
j Jagaale ordinal
jool. Jooloji geology
juqr. Juqraafi geography
ke Keli singular
kh Khabar predicate
kiim. Kiimika chemistry
l Lab masculine
ld la-mid variant
lg labagudbe bitransitive
lh laahansho possessive
ly layeele object
m magac noun
maan. maanso poetry/poetic
mg magudbe intransitive
mi mideeya inclusive
mu magacuyaal pronoun
muus. muusiko music
nax naxwe grammar
q qodob article
qaan qaanuun legal
qf qof person
qr qurub particle
riw riwaayad theater
s sifo attributive
sh.r shanqar-raac ideophone
siyaa. siyaasad politics
so soocan exclusive
t tiraale numeral
taar. taariikh history
tegno. tegnology technology
to. tegnoloji technology
ti tilmaame demonstrative
tus tusaale example
u urur collective
u-j u jeediye allocutive
w wadar plural
we weyddimeed interrogative
wr weer sentence
xi xiriiriye conjunction
xis xisaab mathematics
y yeele subjectExit mobile version