Site icon Qaamuus

955 Maahmaahyo Oo Laga Soo Min Guurinay Qaamuuska Maahmaahyada Soomaaliyeed, Baro Oo Isticmaal!A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka ”A”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “B”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka ”C”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “D”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “E”

Xarafka “F”

Xarafka “G”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “H”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “I”

Xarafka “J”

Xarafka “K”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “L”

Xarafka “M”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “N”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “O”

Xarafka “Q”

Xarafka “R”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “S”

Xarafka “T”

Xarafka “U”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Xarafka “W”

Xarafka “X”

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|Q|R|S|T|U|W|X

Kor ku laabo

Exit mobile version