Site icon Qaamuus

jawaabta

yool
(m.l)

1. Degganaansho la'aan nafley ka muuqata. 2. (-lal, m.l) Sal; gun; madhaafaan. Maalintii y.ka: maalinta qiyamaaha. 3. (-lal, m.l) Goob; madal; garoonka gudahiisa meesha kubbadda cagta iwm lagu dheelo.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yool

waa [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-aayay, -aayday; -aayi)
1. Wax helid la'aan. 2. La w.: yool aad tooganaysay riddadii. Garab la marid.

yoolaal [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-aalay, -aashay)
Si macno la'aan ah meel u istaagid.

yoolaalid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yoolaal.

yoolgaar [m.l]
ld yoolgaarid.

yoolgaar [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-ray, -rtay)
Ka y.: arrin iwm ka gungaarid.

yoolgaarid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yoolgaar². ld yoolgaar¹.

yoolyool [m.l]
1. Cayaaro dhawr ah oo ay dhallinyaradu dheelaan habeenkii ama maa-lintii waqtigana ku gaabsadaan, waxaana ka mid ah ciyaar labo goobood (yool) leh oo isaseemid (istaabasho) iyo orod ku badan. 2. ld yoolyoolid.

yoolyool [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-oolay, -ooshay)
Xoolo ama dad wax xasillooni darro ka muuqato no-qosho.

yoolyoolid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yoolyool². ld yoolyool¹ (2).

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg
Exit mobile version