Ereyga Maanta: dhawriwaa

buuxsan1  Wax la buuxiyey noqosho.

buuxsan2  Wax la buuxiyay ahaansho.

buuxsanaan  eeg buuxsan². ld buuxsanaansho.

buuxsanaansho  ld buuxsanaan.

buuxsasho  eeg buuxso.

buuxso  1. Wax muggiisa wax dhan ku shubasho ama ku qaadasho. 2. Foomka b.: warqad meela- heeda bannaan shuruudo looga baahnaa ku qorasho.

buxuur  1. Qof aqoon iyo garaad dheeraad ah leh; abwaan; mufti. 2. Koox daanyeero ah kan hoggaamiya..


page : 108 of 108
<< < 103 104 105 106 107 108