Ereyga Maanta: korsiin

wiriqle-aayooneed  (kiim.) Wiriqle ka kooban ayoonada laba curiye ama in kabadan.

wiris  Shimbir la shaqaysa herinta; maras.

wirwir1  1. Dhalanteed. 2. Socodka la socdo wakhtiga qorraxdu aad u kulushahay. 3. ld wirwirid.

wirwir2  Wakhti qorraxdu aad u kulushahay socosho.

wirwirid  eeg wirwir². ld wirwir¹.

wisaayad  ld wasaayad.

wishaar1  Doon ama markab cusub oo kolkaas dibedda iyo badda loo saaray.

wishaar2  Wax duugoobay sidii uu hore u ahaa ka dhigid (guri, doon, iwm).

wishaarid  eeg wishaar².

wiswis1  1. Qof oo dooq adag leh. 2. ld waswaas¹.

wiswis2  1. Dooq adag lahaansho.². ld waswaas².

wiswisi  1. Cid wax kasta oo ay samayn lahayd ka shakisiin. 2. ld was-waasi.

wiswisid  eeg wiswis². ld waswaasid.

wiswisin  eeg wiswisi. ld waswaasin.

witir  ld watar.

wiyeer  1. Biyo culus oo dhanaan yari ku jiro. 2. Biyo aan xareed ahayn. 3. ld wayeer.

wiyil1  Nafley aad u weyn oo labo gees wejiga ku leh, waxaa ku gaashaa-man harag aad u qiro weyn una adag.

wiyil2  Nafley aad u weyn oo labo gees wejiga ku leh, waxaa ku gaashaa-man harag aad u qiro weyn una adag.

woob  Midab hurdi ah.

wood1  Cod doorasho.

wood2  Cod cid lago dooranayo bixin. ld wootee.

woodid  eeg wood². ld wooteyn.

wootee  ld wood².

wooteyn  ld woodid.

woqooyi  Jihada koofur u tusmaysan ama ka soo hor jeedda. ld waqooyi.

wow  Magac carbeed oo tilmaama xarafka “w”.

wuqiyad  ld wiqiyad.

wuxuush  eeg waxash.


page : 39 of 39
<< < 34 35 36 37 38 39