Ereyga Maanta: korsiin

xuuri  ld khuuri.

xuurin  eeg xuuri.

xuurtayn  eeg xuurtee.

xuurtaysii  ld xuurtee.

xuurtaysiin  ld xuurtayn.

xuurtee  Cid xuurto badid. ld xuurtaysii.

xuurto  Culays ku yimaada neefta marka nafley orod ku daasho ama hawl iwm. ld xiiq.

xuurtoo  Xuurto dareemid.

xuurtood  eeg xuurtoo.

xuux  “X.!”: erey carruurta lagu yiraahdo marka la cabsiinayo.

xuuxi  Carruur wax ku cabsiin.

xuuxin  eeg xuuxi.


page : 60 of 60
<< < 55 56 57 58 59 60