gudbiyay 2 years ka hor

Bocool weyn oo inta badan ka  samaysan Gees oo la yeeriyo xilliyada colaadaha ama arrin degdeg ahi jirto si dadka loogu digo. = Buun

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

10 + 0 =