gudbiyay 5 years ka hor

1. Tiro warqado ah, dhan isaga xiran, garbad leh oo qoraal ku qoran yahay.
2. Tiro warqado ah, dhan isaga xiran, Garbad leh oo aan wax ku qorneyn.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

13 + 19 =